คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ

Volunteer Bonus

Volunteer Bonus เพื่อผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และ อาสาสมัครประเภทอื่นๆ ตามข้อตกลง (MOU)

Volunteer Bonus Application

ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉิน และอาสาสมัคร สามารถสมัครทำประกัน ชำระเงิน รับข่าวสาร และ สิทธิพิเศษอื่นๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ